Elisabeth Wahlgren

Jag har en magisterexamen i psykologi och är legitimerad psykoterapeut med systemisk och relationell inriktning (familjeterapeut).

1998 började jag arbeta inom kommunens individ- och familjeomsorg där jag genom åren har jobbat med vuxna, familjer, ungdomar och nätverk. Jag har också arbetat i många år med metodstöd och utbildning till socialarbetare.

Jag är utbildad nätverksledare och har mångårig erfarenhet av att hålla i gruppsamtal och nätverksmöten.

Sedan 2015 driver jag det egna företaget Irelation AB där jag arbetar med psykoterapi, handledning, utbildning och processledning på heltid.