Handledning

På våra arbetsplatser befinner vi oss ständigt i relation. Till varandra som kollegor, till våra samarbetspartners och till de människor som är våra kunder eller brukare. Människor som arbetar med att hjälpa andra människor behöver regelbunden handledning för avlastning och utveckling i sin yrkesutövning.

För mig innebär handledning en trygg plats där arbetsgruppen får möjlighet att reflektera över arbetsuppgiften, den egna yrkesrollen samt klimatet i arbetsgruppen och på arbetsplatsen i stort. Vad gör mitt arbete med mig? Hur kan vi ta vara på varandras kompetens och erfarenhet i gruppen? Och hur kommer vi vidare i de svårigheter som vi stöter på i vardagen?

Min roll som handledare är att ta ansvar för strukturen och ge utrymme för en god process i handledningssamtalen – se till att alla känner sig inkluderade och att kompetensen i gruppen tas till vara och utvecklas. Mina verktyg kommer ur ett mångårigt arbete som handledare, processledare och nätverksledare i stora och små grupper. Jag har själv stor erfarenhet av arbete inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden. Handledningen vilar på en systemteoretisk grund.

Vad tycker de som träffat mig som handledare? - Fråga gärna efter referenser från tidigare uppdragsgivare.

Handledning till familjehem

Jag tar kontinuerligt emot familjehem för extern handledning.