Psykoterapi

Psykoterapi är en samtalsbehandling där du får hjälp att utforska och hantera känslor, tankar och beteenden, att bearbeta svåra livshändelser och att förbättra relationer till viktiga människor i din närhet.

Vårt psykiska mående är kopplat till de sammanhang vi lever i och de erfarenheter vi har med oss. Olika upplevelser i livet påverkar hur vi tänker, känner och agerar i vardagen. Vi kan alla i varierande grad och i olika livssituationer drabbas av ett försämrat psykiskt mående med exempelvis oro, ångest eller nedstämdhet. Genom samtalsterapi kan du få hjälp till ett bättre mående och förändring av din livssituation.

Relationer till andra är livsviktiga för oss, och de erfarenheter vi har med oss från tidiga eller pågående relationer påverkar oss i hög grad. Samspelet och kommunikationen i ett parförhållande kan fastna i negativa mönster och känslorna för varandra förändras. Detsamma gäller mellan barn och vuxna i en familj och i andra relationer. Som individer kan vi i sådana tillfällen exempelvis uppfatta oss som låsta i smärtsamma relationsmönster eller uppleva utanförskap och ensamhet. Samtalsterapi med utgångspunkt i relationer är hjälpsamt oavsett om du kommer enskilt eller tillsammans med viktiga personer i ditt liv.

Individuell terapi, parterapi och familjeterapi

Till mig är du välkommen för psykoterapi med utgångspunkt i livssammanhang och relationer. Du kan komma enskilt eller tillsammans med någon eller några viktiga personer som du behöver prata tillsammans med – din partner, dina barn eller släktingar och bekanta. Jag erbjuder också utbildningsterapi till blivande psykologer och psykoterapeuter.

Jag är legitimerad psykoterapeut med systemisk och relationell inriktning (familjeterapeut).

Psykoterapi kostar 850 kr per tillfälle för individuell terapi och från 1250 kr per tillfälle för parterapi och familjeterapi.

Psykoterapi på distans: Jag erbjuder även möjlighet till samtal över telefon eller videosamtal.

Psykoterapeut, psykolog och samtalsterapeut - vad är skillnaden?

Många som söker hjälp för sitt psykiska mående eller relationsproblem vet inte vart de ska vända sig eller vad som är skillnaden på olika typer av behandlare. Läs gärna mer om samtalsterapi, psykoterapi och psykolog innan du bestämmer dig.